Шийдэл

Eventhub платформ нь эвэнт зохион байгуулах үйлчилгээ эрхлэгчид болон арга хэмжээ, үйл ажиллагаа зохион байгуулж буй хувь хүн, албан байгууллагад зориулсан урилга, бүртгэлийн цогц систем юм.

questions

Давуу тал

  • Зочин ирэх эсэхээ мэдээлэх горимтой тул ирцийг урьдчилан таамаглахад хялбар.
  • Ирц бүртгэлийг QR уншигчаар хийх тул бүртгэл дээр үүсдэг ачааллыг бууруулна.
  • Зочин урьдчилсан бүртгэл хийлгэх үед тухайн зочноос мэдээлэл авах горимтой тул эвэнтийн дараа харилцагч талуудтай эргэх холбоо үүсгэх боломжийг олгоно.
  • Үйл ажиллагааны дараа зочдод сэтгэл ханамжийн судалгаа авах линк явуулах боломжтой.
  • Цаасны хэрэглээнээс бүрэн татгалзсан хог хаягдалгүй, байгальд ээлтэй шийдэл.
questions

Бизнесийн үр ашиг

  • Бүртгэлийн явцыг хянах, урьдчилан таамаглах боломжтой болсноор та катерингийн зардлаа бодитоор хэмнэж чадна.
  • Урилга түгээх зардал болон цаг хугацааг бодитоор бууруулах тул та өөр бусад чухал ажлууддаа илүү анхаарах боломжтой болно.
questions

Түгээмэл асуултууд