billboard

Жүжигчин хайх

Зураг Нэр Мэргэжил
Анна Старшенбаум Анна Старшенбаум Жүжигчин
Сергей Пускепалис Сергей Пускепалис Жүжигчин
Константин Хабенский Константин Хабенский Жүжигчин
Мария Порошина Мария Порошина Жүжигчин
Владимир Меньшов Владимир Меньшов Найруулагч , Жүжигчин
Валерий Золотухин Валерий Золотухин Жүжигчин
Сергей Эйзенштейн Сергей Эйзенштейн Найруулагч
Александр Антонов Александр Антонов Жүжигчин
Владимир Барский Владимир Барский Жүжигчин
Григорий Александров Григорий Александров Жүжигчин
Павел Пархоменко Павел Пархоменко Найруулагч
Ярослав Жалнин Ярослав Жалнин Жүжигчин
Михаил Филиппов Михаил Филиппов Жүжигчин
Владимир Стеклов Владимир Стеклов Жүжигчин
Гор Киракосян Гор Киракосян Найруулагч
Михаил Галустян Михаил Галустян Жүжигчин
Иван Стебунов Иван Стебунов Жүжигчин
Ингрид Олеринская Ингрид Олеринская Жүжигчин
Владимир Яглыч Владимир Яглыч Жүжигчин
Карен Шахназаров Карен Шахназаров Найруулагч