billboard

Шилдэг 20 кино

Нэр Он Үнэлгээ Үнэлгээ өгөх
1 Хаан сэнтийний тоглоом ОАК (2011-2019) Хаан сэнтийний тоглоом ОАК Game of Thrones 2011-2019 9.01 Үнэлгээ өгөх
2 Оннц дүмд МОАК (2017-2018) Оннц дүмд МОАК 2017-2018 8.87 Үнэлгээ өгөх
3 Нийслэл хүүхэн 2 МОАК (2022) Нийслэл хүүхэн 2 МОАК 2022 8.72 Үнэлгээ өгөх
4 Хавай 5-0 ОАК (2010-2017) Хавай 5-0 ОАК Hawaii Five-0 2010-2017 8.58 Үнэлгээ өгөх
5 Нийслэл хүүхэн МОАК (2021) Нийслэл хүүхэн МОАК 2021 8.56 Үнэлгээ өгөх
6 Бүтэн амьдрал МОАК (2020) Бүтэн амьдрал МОАК 2020 8.52 Үнэлгээ өгөх
7 Хөл хорионд 21 хоног МБХК (2020) Хөл хорионд 21 хоног МБХК Карантинд 21 хоног МБХК 2020 8.48 Үнэлгээ өгөх
8 Хайр эргэсэн хавар МОАК (2017) Хайр эргэсэн хавар МОАК 2017 8.43 Үнэлгээ өгөх
9 Шоронгоос орголт ОАК (2005-2017) Шоронгоос орголт ОАК Prison Break 2005-2017 8.36 Үнэлгээ өгөх
10 Тамирын багш ОАК (2014-1017) Тамирын багш ОАК Физрук 2014-1017 8.34 Үнэлгээ өгөх
11 Зура МУСК (2020) Зура МУСК 2020 8.27 Үнэлгээ өгөх
12 37-р гарам МОАК (2019-2020) 37-р гарам МОАК 37-р точка МОАК 2019-2020 8.20 Үнэлгээ өгөх
13 Алхаж буй үхдэл ОАК (2010-2017) Алхаж буй үхдэл ОАК The Walking Dead 2010-2017 8.17 Үнэлгээ өгөх
14 Хазаар цэцэгсийн дуулал МОАК (2017) Хазаар цэцэгсийн дуулал МОАК 2017 8.15 Үнэлгээ өгөх
15 Викингүүд ОАК (2013-2020) Викингүүд ОАК Vikings 2013-2020 8.12 Үнэлгээ өгөх
16 Чонон хөвгүүд ОАК (2011-2017) Чонон хөвгүүд ОАК Teen Wolf 2011-2017 7.65 Үнэлгээ өгөх
17 30 өдөр 30 секс МОАК (2020) 30 өдөр 30 секс МОАК 2020 7.51 Үнэлгээ өгөх