billboard

Шилдэг 20 кино

Нэр Он Үнэлгээ Үнэлгээ өгөх
1 Хаан сэнтийний тоглоом ОАК (2011-2019) Хаан сэнтийний тоглоом ОАК Game of Thrones 2011-2019 8.99 Үнэлгээ өгөх
2 Оннц дүмд МОАК (2017-2018) Оннц дүмд МОАК 2017-2018 8.87 Үнэлгээ өгөх
3 Нийслэл хүүхэн 2 МОАК (2022) Нийслэл хүүхэн 2 МОАК 2022 8.72 Үнэлгээ өгөх
4 Хавай 5-0 ОАК (2010-2017) Хавай 5-0 ОАК Hawaii Five-0 2010-2017 8.58 Үнэлгээ өгөх
5 Нийслэл хүүхэн МОАК (2021) Нийслэл хүүхэн МОАК 2021 8.56 Үнэлгээ өгөх
6 Хөл хорионд 21 хоног МБХК (2020) Хөл хорионд 21 хоног МБХК Карантинд 21 хоног МБХК 2020 8.48 Үнэлгээ өгөх
7 Бүтэн амьдрал МОАК (2020) Бүтэн амьдрал МОАК 2020 8.46 Үнэлгээ өгөх
8 Хайр эргэсэн хавар МОАК (2017) Хайр эргэсэн хавар МОАК 2017 8.43 Үнэлгээ өгөх
9 Тамирын багш ОАК (2014-1017) Тамирын багш ОАК Физрук 2014-1017 8.34 Үнэлгээ өгөх
10 Шоронгоос орголт ОАК (2005-2017) Шоронгоос орголт ОАК Prison Break 2005-2017 8.29 Үнэлгээ өгөх
11 Алхаж буй үхдэл ОАК (2010-2017) Алхаж буй үхдэл ОАК The Walking Dead 2010-2017 8.20 Үнэлгээ өгөх
12 37-р гарам МОАК (2019-2020) 37-р гарам МОАК 37-р точка МОАК 2019-2020 8.17 Үнэлгээ өгөх
13 Зура МУСК (2020) Зура МУСК 2020 8.17 Үнэлгээ өгөх
14 Хазаар цэцэгсийн дуулал МОАК (2017) Хазаар цэцэгсийн дуулал МОАК 2017 8.15 Үнэлгээ өгөх
15 Викингүүд ОАК (2013-2020) Викингүүд ОАК Vikings 2013-2020 8.12 Үнэлгээ өгөх
16 Чонон хөвгүүд ОАК (2011-2017) Чонон хөвгүүд ОАК Teen Wolf 2011-2017 7.63 Үнэлгээ өгөх
17 30 өдөр 30 секс МОАК (2020) 30 өдөр 30 секс МОАК 2020 7.43 Үнэлгээ өгөх